Nový soubor předpisů

29.03.2015 18:33

Nový Soubor předpisů platných od 1.7.2015

 

Valná hromada FAČR na svém řádném zasedání dne 5. 6. 2015 schválila návrh stanov; Výkonný výbor FAČR současně téhož dne schválil nový soubor předpisů, vyjma Disciplinárního řádu, který ještě bude dále diskutován zejména v otázkách výše některých trestů, avšak i jeho účinnost je předpokládána od 1. 7. 2015.

 

Soubor předpisů je v elektronické verzi na webu fotbal.cz v sekci „legislativa“. STK důrazně apeluje na kluby soutěží PKFS, aby se s uvedenými novelizovanými předpisy nejen seznámily, ale především se jimi řídily v souvislosti s již připravovaným soutěžním ročníkem 2015/16.

Z daných předpisů mimo jiné upozorňujeme na :

1)    Střídavý start

-       je obsažen v „Přestupním řádu“ – část třetí

-       v případě, že byl hráči povolen střídavý start pro obě části předchozího soutěžního ročníku, nelze jej uskutečnit !

2)    Sdružený start družstev – tzv. „souklubí“

-       je obsažen v „Soutěžním řádu – příloha č.2, Modifikace SŘ“, §9

-       nutná písemná Smlouva (vzor na webu PKFS) jejíž přílohou je „Seznam hráčů“

-       hráči uvedeni na seznamu musí být kmenovými hráči daných klubů – nelze využít hostování ani střídavý start

-       seznam se zpracovává pro každou část soutěžního ročníku zvlášť a nelze jej v jeho průběhu měnit !

-       kluby jsou povinny hráče uvedené na Seznamu takto označit v EIS FAČR (elektronický informační systém)

-       hráč uvedený na Seznamu nesmí ve svém mateřském klubu startovat za družstvo stejné věkové kategorie, pokud jej klub má

Příklad : SK Polička má „A“ dorost v KP a „B“ dorost v 1.třídě jako sdružené družstvo SK Polička“B“/Sokol Pomezí. Kmenoví hráči SK Polička uvedeni na Seznamu sdruženého družstva SK Polička“B“/Sokol Pomezí NEMOHOU startovat za „A“ družstvo SK Polička v KP a současně kmenoví hráči SK Polička neuvedeni na Seznamu sdruženého družstva SK Polička“B“/Sokol PomezíNEMOHOU startovat za „B“ družstvo SK Polička v 1.třídě.

Vzájemná „rotace“ hráčů SK Polička v družstvech „A“ a „B“ je tak ZAMEZENA.

-       3) Farmářská družstva

-       je obsaženo v „Soutěžním řádu – příloha č.2, Modifikace SŘ“, §10

-       lze i mezi klubem jehož „A“ družstvo“ se účastní soutěže řízené KFS a klubem jehož „A“ družstvo se účastní soutěže řízené OFS

-       podání žádosti nejpozději do 10.7.2015 je zpoplatněno poplatkem ve výši 2 000,- Kč

-       hráči přijímajícího klubu (farmářské družstvo) (soutěž OFS) NESMÍ startovat za družstvo vysílajícího klubu (soutěž KFS)

-       vysílající klub je povinen označit v EIS FAČR hráče, kteří jsou oprávněni startovat za farmářské družstvo přijímajícího klubu

Příklad : Farma Sokol Živanice (KFS) – FC Hlinsko (OFS), hráči Sokola Živanice mohou za družstvo FC Hlinsko startovat v neomezeném množství mimo maximálně 2 hráčů uvedených na soupisce svého družstva, hráči FC Hlinsko NEMOHOU v žádném případě startovat za družstvo Sokola Živanice.

 

STK PKFS současně upozorňuje, že se jedná pouze o některé z přijatých změn v Souboru předpisů platných od 1.7.2015, tedy soutěžního ročníku 2015/16 a je jen pouze na odpovědnosti funkcionářů jednotlivých členských klubů, jak se s nimi seznámí a připraví se na jejich praktickou aplikaci v rámci mistrovských utkání soutěží PKFS.

 

V případě nastalých jakýchkoliv změn v již schváleném Souboru předpisů, např. na základě projednávaných připomínek z úrovně KFS a OFS, budete neprodleně informováni !